Skandinavisk e-handel for 75 milliarder kroner

DIBS Payment Services har i samarbeid med Zapera foretatt den første fellesanalysen av skandinavisk e-handel. Undersøkelsen som gir en god karakteristikk av den typiske e-handler i Skandinavia, peker på både forskjeller og likheter mellom de tre land. Alle ser imidlertid svært positivt på fremtidens e-handel.

05.12.2007

DIBS Payment Services har kommet med Skandinavias første e-handelsindeks. Nordmenn kjøper mest på nettet av alle de skandinaviske landene. I snitt handler vi for 7.765 norske kroner, 35 % mer enn svenskene. Nordmenn vil etter alt å dømme handle for over 20 milliarder på nettet i 2007. Kjøp av reiser topper listen.

Det er 13,1 millioner aktive e-handlende over 15 år i Skandinavia. E-handelen får en samlet omsetning på rundt 75 milliarder norske kroner i 2007. Hver enkelt person kjøper i gjennomsnitt for 5.869 kroner pr. år. Nordmenn og dansker er de mest aktive e-handlerne. Norske menn mellom 35 og 54 år handler for de største beløpene. I snitt handler nordmenn for 7.765 norske kroner, noe som for eksempel er 35 % mer enn svenskene.

Dette er bare noen av konklusjonene i DIBS’ nye e-handelsindeks som offentliggjøres i dag. DIBS, som er Skandinavias største tilbyder av internett betalingsløsninger har laget undersøkelsen med henblikk på å tegne et samlet bilde av den skandinaviske e-handelen. DIBS håndterer mer enn 6.500 kunders onlinetransaksjoner hver dag og har i 2007 en betalingsstrøm på ca. 38 milliarder kroner.

Den typiske e-handler
Undersøkelsen viser blant annet hvordan en typisk skandinavisk e-handlende ser ut. Av konklusjonene fremgår det at det er 25-34-åringene som handler oftest på nettet, mens det er 35-44-åringer som punger ut mest. Nesten 3 av 10 av 35-44-åringene har handlet for mer enn 10.000 kroner de siste 12 måneder.

Menn er de mest aktive e-handlerne, men kvinnene er på god vei. Mennene e-handler imidlertid fortsatt for vesentlig mer penger enn kvinner. Mens 31 % av mennene har handlet for mer enn 10.000 kroner siste år er tilsvarende tall for kvinner kun 18 %.

Forbrukernes motiv for å handle på internett er først og fremst lavere priser. 66 % av forbrukerne svarer at lavere pris er en vesentlig motivasjonsfaktor. Deretter følger kriterier som tidsbesparelsen ved å handle på nettet, uavhengigheten av åpningstider, samt muligheten for å sammenligne produkter og priser.

Hos e-butikkene er den vesentligste motivasjonsfaktoren for å tilby produkter online at internett gir tilgang til nye kundesegmenter og markeder. Nesten 3 av 10 virksomheter (28 %) har et forretningskonsept som utelukkende er laget for onlinehandel. Kun 12 % av de spurte virksomhetene sier at internett er en billig salgskanal og at det er den vesentligste motivasjonsfaktoren.

Høye forventninger til fremtiden
Internettbruken i Skandinavia, andelen av e-handlende, samt den gjennomsnittlige omsetningen pr. person, er blant de høyeste i verden. Men det er ikke noe som tyder på at veksten stopper her. I hvert fall er både de skandinaviske forbrukernes og e-butikkenes forventninger til fremtiden meget høye.

DIBS har i sitt kvartalsregnskap nettopp offentliggjort en økning i kundenes transaksjonsverdi på 44 % fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007. I analysen blir forbrukerne og e-butikkene spurt om sine forventninger for de kommende 12 måneder. Her svarer 46 % av forbrukerne at de forventer å øke sine kjøp online. 52 % av svenskene forventer å øke sine kjøp, mens tilsvarende tall for Danmark og Norge er henholdsvis 45 % og 41 %.

Hos e-butikkene er forventningene til fremtiden enda høyere. 88 % av e-butikkene forventer økt onlineomsetning i løpet av de kommende 12 måneder. 51 % forventer en mindre vekst i omsetningen, mens 37 % forventer et meget høyere nivå. De svenske e-butikkene ser mest positivt på fremtiden. 94 % av de svenske e-butikkene forventer en økende omsetning online, mens tilsvarende tall for Danmark og Norge er henholdsvis 84 % og 90 %.

Store bransjeforskjeller
Ikke alle bransjer har vært like dyktig til å utnytte fordelene med e-handel. Reisebransjen topper listen – ikke mindre enn 61 % av forbrukerne har kjøpt en reise eller en flybillett online i løpet av de siste 12 måneder. Også opplevelsesbransjen er godt med. 47 % av forbrukerne har kjøpt en billett til teater, konsert, sport eller lignende online det siste året. Deretter følger data- og elektronikkprodukter, musikk og film, bøker, og telefonirelaterte produkter. Nederst på listen finnes mat- og drikkevarer som kun 3 % av forbrukerne har handlet online de siste 12 måneder.

Om DIBS e-handelsindeks
Undersøkelsen er gjennomført i oktober og november 2007 og er den første fellesundersøkelsen av skandinavisk e-handel. Formålet er å gi en enhetlig e-handelsindeks som omfatter både e-handlende og e-butikker. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet Zapera og omfatter intervjuer med 3.000 forbrukere og 870 e-butikker jevnt fordelt i Danmark, Sverige og Norge. DIBS’ e-handelsindeks forventes å bli fulgt opp av en ny rapport halvårlig. Høstens rapport kan lastes ned fra www.dibs.no.

For ytterligere opplysninger om undersøkelsen, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Halvor Kaafjeld, DIBS Norge, tlf. 4825 4040 eller hk(at)dibs.no
Vise adm.dir Jesper Lohmann, DIBS Danmark, tlf. +45 7020 3077 eller jl(at)dibs.dk

Faktaboks
E-handelsomsetningen i de tre skandinaviske land vurderes i 2007 til totalt NOK 76,7 milliarder, fordelt på henholdsvis NOK 31,5 milliarder i Sverige, NOK 23,5 milliarder i Danmark og NOK 21,7 milliarder i Norge.
Internettbruken i Skandinavia er totalt på 84 %, fordelt på 86 % i Sverige, 83 % i Danmark og 81 % i Norge.
Det er 13,241 millioner aktive e-handlende over 15 år i Skandinavia, fordelt på 6,504 millioner svensker, 3,679 millioner dansker og 3,058 mill. nordmenn.
En skandinavisk e-handler kjøper i gjennomsnitt for 5.869 kroner pr. år
46 % av de skandinaviske forbrukerne forventer å øke sine onlinekjøp i løpet av de kommende 12 måneder.
88 % av e-butikkene forventer en økt onlineomsetning i tilsvarende periode

 

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

...og få siste nytt om betalinger på nett
Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 15
NO - 0275 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
Fax: 21 55 44 01
salg@dibs.no