DIBS Payment Services på vei mot First North i Stockholm

Styret i DIBS Payment Services AB, som også har kontor i Norge, har besluttet å spre eierskapet i selskapet og samtidig søke om listing ved First North i Stockholm. I den forbindelse legges 2.378.000 aksjer ut for salg, hvorav 739.488 er nye aksjer. Salgskursen er satt til SEK 36 per aksje. Dersom nyemisjonen blir fulltegnet, får DIBS Payment Services AB tilført SEK 26,6 millioner.

15.05.2007

DIBS Payment Services ble etablert medio 2006 etter en sammenslåing av danske DIBS A/S og Svenske DebiTech AB. Selskapet har i dag hovedkontor i Stockholm og lokale kontorer i Danmark, Norge og Finland.

DIBS Payment Services AB har helt siden starten på e-handelen vært Nordens ledende leverandør av online betalingsløsninger. I dag har selskapet mer 5000 kunder i 17 land.

– Veksten har vært og vil fortsatt være betydelig i våre markeder, sier Halvor Kaafjeld, Country Manager i Norge. – Den forestående nyemisjonen legger til rette for videre ekspansjon, både gjennom organisk utvikling og oppkjøp. Vi tror at eksponeringen som følger en børsnotering vil gjøre selskapet mer attraktivt både blant kunder, samarbeidspartnere, våre ansatte og i markedet generelt.

– Vi ser at e-handel tar en økende andel av den totale Business-to-Consumer handelen. DIBS Payment Services er meget godt posisjonert for å utnytte disse markedsmulighetene, og vi forventer høy vekst i konsernet de neste fem årene. Dermed er forutsetningene for å skape verdier for våre aksjonærer meget gode, understreker Eric Wallin, administrerende direktør i DIBS Payment Services AB.


Kort om DIBS
DIBS er Nordens ledende uavhengige leverandør av betalingsløsninger for handel over Internett. Selskapet ble grunnlagt allerede i 1998, helt i starten av den kommersielle e-handelsbølgen. I dag tilbyr DIBS sine kunder en rekke salgsplattformer og muligheter for å ta seg betalt over Internett. Selskapets systemer utgjør en av de viktigste komponentene i en sikker og enkel håndtering av betalingstransaksjoner mellom selger, kjøper og involverte finansielle partnere – typisk kortselskaper og banker.

Inntekstmodellen
Inntektsmodellen til DIBS innebærer en høy andel av «recurring inocome». Mens inntektene øker i takt med veksten i antall kunder og i transaksjonsvolum, er kostnadene for en stor del faste og forutsigbare. Selve forretningsmodellen har i seg en høy grad av skalerbarhet.

Finansielle mål
DIBS Payment Services AB omsatte i 2006 for SEK 62,3 mio., og oppnådde et resultat etter skatt på SEK 13,8 mio. Sleskapet kan de siste tre årene vise til en sterk økonomisk utvikling med en årlig omsetningsvekst på over 25%, og også målene for de kommende år er ambisiøse; minimum 25% i organisk vekst og en gjennomsnittlig EBITDA-margin på minimum 25%.

Tegningsperioden DIBS Payment Services AB løper fra 21. mai 2007 til 5.juni 2007, og selskapet skal etter planen ha sin første handelsdag på First North mandag 18. juni.

Prospekt og tegningsinnbydelse er tilgjengelig på www.dibs.sewww.hq.se og www.avanza.se.

For mer informasjon:
Eric Wallin, adm. dir.: + 46 8 527 525 03

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

...og få siste nytt om betalinger på nett
Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 15
NO - 0275 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
Fax: 21 55 44 01
salg@dibs.no