E-handelens markedsleder fortsetter veksten

DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av betalingsløsninger for e-handel, har nettopp offentliggjort regnskapet for andre kvartal 2009. Verdien af nettransaksjoner har for første gang oversteget 15 milliarder SEK i ett enkelt kvartal, og dermed fortsetter e-handelen å trosse den generelle nedgangen i detaljhandelen. Antallet av DIBS-kunder er nå over 10 000, og sammenliknet med samme periode forrige år er DIBS’ omsetning steget med 29 prosent, og overskuddet etter skatt med 56 prosent.

31.08.2009

Midt i den økonomiske krisen fortsetter e-handelen vekstkurven, som har vært ubrudt siden den første transaksjon på nettet i april 1999. DIBS Payment Services, har i andre kvartal 2009 klart å levere ennå et rekordresultat, og selskapets regnskap er derfor blitt en toneangivende indikator for e-handelen.

Omsetningen i DIBS, som er notert på Nasdaq OMX First North i Stockholm, ble i andre kvartal 32,3 millioner SEK – en økning på 29 prosent sammenliknet med andre kvartal 2008. Overskuddet etter skatt er steget fra 6,9 millioner SEK til 10,7 millioner SEK – en økning på 56 prosent. Verdien av betalingstransaksjonene DIBS håndterer har økt med 13 prosent fra 13,5 milliarder SEK til 15,2 milliarder SEK. Det er høyeste transaksjonsverdi i et enkelt kvartal. Antallet transaksjoner har samtidig økt med 19 prosent i forhold til andre kvartal 2008, og antallet DIBS-kunder har nå passert 10 000.

Salgsdirektør Halvor Kaafjeld sier: - Nordmenn e-handler som aldri før, og vi kan notere nok et kvartal med vekst over hele linjen. Kvartalsoverskuddet er fulgt godt med omsetningen, og vi er naturligvis meget tilfreds med å kunne prestere som vi gjør et ellers vikende detaljhandelsmarked.

Operating profit (EBIT) i 2. kvartal ble på 9,7 millioner SEK tilsvarende en økning på 69 prosent forhold til samme kvartal forrige år.

Markedsposisjoen ytterligere styrket
Med kjøpet av InfoConnects to betalingssystemer Fri Betaling og WebPay annonsert den 7. august i år, har DIBS fått tilført to aktive kundebaser, og selskapet styrked dermed markedsposisjonen i Norden. De to betalingssystemene har i løpet av de siste 10 årene oppnådd en betydelig markedsandel i det danske markedet basert på en enkel og velfungerende tjeneste til en meget konkuransedyktig pris, og samtlige kunder på de to portalene er i øyeblikket i ferd med å bli migrert over på DIBS’ egen betalingsplattform.

- Med oppkjøpet av Fri Betaling og WebPay tar vi et stort sprang fremover i det danske markedet, samtidig som vi generelt fortsetter med å vinne nye kunder i hele Skandinavia. E-handelen forventes ifølge flere uavhengige studier å vokse med 10-15 prosent i hele regionen, og i kraft av vår fortsatte utvikling av nye løsninger og en meget effektivt drevet forretning forventer vi å opprettholde veksten og inntjeningsevnen året ut, sier Halvor Kaafjeld, salgsdirektør i DIBS.

Andre kvartal 2009 oppsummert viser:

• Net sales SEK 32.3 M (25.0) + 29%
• Operating profit SEK 9.7 M (5.8) + 69%
• Profit after tax SEK 6.8 M (5.9) + 15%
• Profit after tax per share SEK 0.73 (0.63) + 16%
• Portion of recurring income 85% (90%)
• Net inflow of customers 509 (471) + 8%
• Customers’ collective transaction value SEK 15.2 billion (13.5) + 13%
• EBITDA SEK 10.7 M (6.9) + 56%
• EBITDA margin 33% (28%)

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Halvor Kaafjeld, DIBS Norge, tlf. 48 25 40 40 eller e-post hk(at)dibs.no

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

...og få siste nytt om betalinger på nett
Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 15
NO - 0275 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
Fax: 21 55 44 01
salg@dibs.no