Norsk e-handel nå 36 milliarder!

Nordmenns e-handel er fortsatt vital tross stagnasjonen i norsk økonomi. Det viser den siste utgaven av DIBS e-handelsindeks som offentliggjøres i dag av DIBS Payment Services i samarbeid med analyseinstituttet M3 Research. DIBS e-handelsindeks viser bl.a. at det også fremover er milliarder på vei til e-butikkene, at både e-butikkene og de e-handlende forventer økt handel, og at storforbrukerne på nettet står for godt over halvparten av den samlede e-handelen i Norge.

26.10.2009

DIBS e-handelsindeks har analysert e-handelen blant 4.000 internettbrukere mellom 15 og 65 år i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og analysen viser at hele 92 prosent av de norske internettbrukerne har brukt penger på nettet det siste halvåret.

Dette plasserer nordmenn helt i e-handelstoppen av de nordiske land. Den totale norske e-handelen estimeres i analysen til 35,9 milliarder norske kroner årlig, noe som er fire prosent opp siden i fjor høst.

Fortsatt tro på vekst
Både e-butikker og e-handlende forventer fortsatt vekst i handelen på nettet. Hele 85 prosent av e-butikkene forventer et høyere nivå fremover, mens det blant de e-handlende er 30 prosent som forventer å øke e-handelen. Optimismen hos de e-handlende er ikke like markant som tidligere, men faktisk regner 80 prosent med å bruke like mye eller mer på nettet fremover. Blant e-butikkene er optimismen (i likhet med tidligere utgaver av e-handelsindekset) større enn hos forbrukerne.

For mer enn halvparten av e-butikkenes vedkommende utgjør e-handelen under 25 prosent av deres totale omsetning. Kun en fjerdedel av e-butikkene henter mer enn 75 prosent av omsetningen via netthandel. Den typiske e-butikk er med andre ord også aktiv i andre salgskanaler. Markedet er dermed fortsatt åpent for store vekstrater de kommende år.

60 prosent handles av storforbrukernearkedsposisjoen ytterligere styrket
Storforbrukerne, de som har e-handlet for mer enn 10.000 kroner de siste seks måneder, utgjør kun 24 prosent av alle e-handlende. Men, det er i høy grad disse storkjøperne som er med til å drive e-handelen fremover; de tegner seg for hele 60 prosent av den samlede e-handelen.

I gjennomsnitt har de norske e-handlende kjøpt varer for 6.381 kroner det siste halvåret, og nesten hver tredje person forventer å øke e-handelen fremover.

Opplevelser på topp
Det er spesielt reiser, media/underholdning og elektronikk som nordmenn kjøper mest av, men analysen tegner et klart bilde av at stort sett alle varegrupper nå er representert i netthandelen.

De som har helse- og skjønnhetsprodukter, klær/sko og flybilletter på sine elektroniske varehyller, de har generelt størst grunn til optimisme de kommende 12 måneder. Undersøkelsen viser nemlig at det er disse varegrupper som de fleste e-handlende forventer å øke pengebruken på fremover.

Kvinner har fått smaken på e-handel
Kvinnene har definitivt begynt å handle mer på nettet. Kvinner og menn handler nå nesten like mye. Norske kvinner er imidlertid i flertall blant dem som handler for mindre beløp, mens de fleste storforbrukerne er menn. Men også her er det nå bare marginal forskjell. Kvinnene utgjør dermed en ytterst interessant målgruppe for e-butikkene.

Lavere priser og bekvemmelighet motiverer
DIBS e-handelsindeks dokumenterer at de fleste handler på nettet for å spare tid, på grunn av lavere priser, og fordi netthandelen er uavhengig av åpningstider. De unge er primært fokusert på lavere priser og større vareutvalg, mens de litt eldre
e-handlende har større fokus på den innebygde bekvemmeligheten. Lavere priser og billigere frakt vil ifølge undersøkelsen få 60 prosent til å øke e-handelen.

39 prosent av e-handlende nordmenn har handlet på et internasjonalt nettsted de siste seks måneder. Blant de norske storforbrukerne har 49 prosent handlet på et internasjonalt nettsted. Det kan se ut til at et større forbruk på nettet også fører til større fortrolighet med handel på ikke-norske nettsteder.

38 prosent av de e-handlende har avbrutt ett eller flere kjøp i løpet av de siste seks måneder. De vesentligste årsakene til det er usikkerhet rundt salgsbetingelsene, manglende betalingsformer, mangelfulle opplysninger om varen, eller manglende tillit til butikken. Analyseresultatene gir e-butikkene verdifulle opplysninger som de kan bruke til å styrke sin e-handel ytterligere.

Det ovenstående er bare noen av konklusjonene i siste versjon av DIBS
e-handelsindeks som offentliggjøres i dag. Indekset ble første gang offentliggjort i desember 2007 og omfatter internettbrukere i Norden (Danmark, Sverige, Norge og Finland) og e-butikker i Skandinavia (Danmark, Sverige, Norge). DIBS, som er Skandinavias største tilbyder av internettbaserte betalingsløsninger, har utarbeidet rapporten med henblikk på å tegne et samlet bilde av den norske e-handelen. Senere publiseres en nordisk rapport over e-handelen. DIBS ivaretar mer enn 10.000 kunders online transaksjoner hver dag og har en betalingsstrøm på mer enn 45 milliarder DKK pr. år.

Les mye mer om den norske e-handelen og konklusjonene av undersøkelsen i DIBS e-handelsindeks oktober 2009, som kan fås ved henvendelse til DIBS.

Om DIBS e-handelsindeks
Denne utgaven av DIBS e-handelsindeks er gjennomført på bakgrunn av intervjuer med 4.000 internettbrukere mellom 15 og 65 år i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I tillegg omfatter e-handelsindekset tall basert på 717 intervjuer med e-butikker i Danmark, Norge og Sverige, hvorav 314 er norske. Undersøkelsen er foretatt som internettintervjuer av analyseinstituttet M3 Research i juli og august 2009.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Salgsdirektør Halvor Kaafjeld, DIBS Norge, tlf. 48 25 40 40 eller e-post hk(at)dibs.no

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

...og få siste nytt om betalinger på nett
Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 15
NO - 0275 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
Fax: 21 55 44 01
salg@dibs.no