3D SECURE

Verified by Visa and MasterCard SecureCode

Reduser risiko for svindel ved å bruke 3D Secure

  • Øk tilliten blant dine online kunder på nettet
  • Banken tar fullt ansvar ved misbruk

Ekstra sikkerhet med 3D Secure

For å ytterligere øke sikkerheten for online kortbetalinger har VISA og MasterCard i felleskap innført en ny teknisk sikkerhetsstandard, 3D Secure.

3D Secure finnes i to varianter, Verified by VISA og MasterCard SecureCode som henholdsvis er utviklet av VISA og MasterCard. Begge brukes til sikker identifikasjon av kortholder ved online kjøp. Betalingen foregår på samme måte uansett om kunden benytter sitt VISA eller MasterCard.  

Den ekstra sikkerheten består i en ytterligere sikkerhetssjekk etter at kunden har tastet inn sine kortopplysninger. Kunden får opp et nytt vindu der kunden skal bekrefte sin identitet via 3D Secure. Den vanligste måten å gjøre dette på er via Bank ID, enten via kodebrikke og passord, eller Bank ID på mobil. 

Fordeler med 3D Secure

Nettbutikker som bruker 3D Secure får økt sikkerhet og minimerer risikoen for kortmisbruk. Så lenge nettbutikken tilbyr en online betalingsløsning som støtter 3D Secure, er det den kortutstedende bank, og ikke selve nettbutikken som bærer det fulle ansvarer vet et eventuelt kortmisbruk. 

Ønsker du å øke sikkerheten?

Kontakt oss    Alle funksjoner og tilvalg

Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 1 E
NO - 0213 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
salg@dibs.no