DIBS blir til Nets

DIBS blir til Nets

Dibs Payment Services som ble kjøpt av Nets i 2014 vil nå bli integrert i Nets-konsernet og kommer til å bytte navn til Nets. Det forventes gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2019.

 

Dibs, som var en av de ledene aktørene for nettbetaling, ble for fire år siden overtatt av Nets for å styrke tjenestetilbudet innen netthandels-området. Kjøpet medførte økt tilgang til ekspertise, kundeportefølje og et godt utviklet nettverk av partnere. Siden oppkjøpet har det vært en stadig større samhandling med Nets.

I og med netthandel er av Nets’ viktigste strategiske satsingsområder og et fokusområde, er integrasjonen av Dibs et naturlig neste steg på veien mot å bli den ledene betalingsaktøren i Europa.


Ved at Dibs blir en fullintegrert del av Nets oppnår kundene ytterligere fordeler ved at de gis tilgang til en bredere produktportefølje som omnikanal-løsning, elektroniske kvitteringer, innløsning av korttransaksjoner og fysiske betalingsterminaler.

Formelt vil Dibs Payment Services fusjonere med Nets Danmark A/S.

FAQs

Nets er blant Europas fremste betalingsbehandlere, og håndterer hvert år milliarder av transaksjoner. Selskapet fokuserer på å gjøre det enda enklere og mer intuitivt for kundene å håndtere digitale betalinger og andre lignende tjenester. Dette har gjort Nets til en betrodd partner for mer enn 400 000 forhandlere, hvorav 35 000 nettbutikker.

Nets har som mål å gjøre en kompleks virkelighet om til enkle, intuitive og kundeorienterte løsninger, og å fortsette å være et pålitelig knutepunkt for betalinger.

Du får tilgang til en lang rekke kvalitetstjenester gjennom Nets komplette utvalg av betalingsløsninger for omnikanal, fysisk butikk og netthandel. Nets går for alvor inn for å bli best på betalinger i Europa, og dette vil virkelig gagne deg som selger internasjonalt.

Fusjonen finner sted 12. desember. Etter den datoen er det angitte Nets-selskapet din nye avtalepartner.

Avtalen din blir flyttet over til Nets. Du vil få mer informasjon om dette i oktober. Du trenger altså ikke å undertegne noen ny avtale.

Avtalen fortsetter å løpe under vilkårene som gjelder mellom forhandler og DIBS i dag. Oppsigelse kan gjøres iht. gjeldende vilkår.

I desember forsvinner navnet DIBS, men kontaktpersonene dine vil være de samme. Matilda, David, Ulrika og resten av gjengen hos support fortsetter å svare på spørsmål du måtte ha, og salgskontakten din står som alltid klar til å hjelpe deg når du trenger å oppgradere betalingsløsningen din på grunn av vekst.

Det er ikke planlagt noen prisendring i forbindelse med overføringen av avtalen til Nets. Du vil med andre ord betale det samme som før.

Ettersom tjenestene våre vil bli levert av et annet Nets-selskap, blir fakturainformasjonen endret. Vi kommer til å sende ut oppdatert fakturainformasjon før sammenslåingen med Nets.

Ja, påloggingsinformasjonen din forblir uendret.