FÅ INFORMASJON OM EN BETALING

Få detaljert informasjon om betalingen og status på spesifikke ordrelinjer

Se Betalingsdetaljer

Se betalingsdetaljer ved å klikke på ordrelinjen eller vis detaljer i hurtigvalgsmenyen. 
 
Gjennomføringer og refunderinger
Hvis du har gjort flere Gjennomføringer og Refunderinger på en enkelt betaling, vises alle detaljene i menyen Betalingsdetaljer. Du kan håndtere betalingen direkte fra denne menyen. 
 
Ordredetaljer 
Ordredetaljene viser kundens navn og status på betalingen for hver ordrelinje. Oversikten vil vise hvem som bestilte og spesifikk status for hver ordrelinje.
 
Transaksjonsdetaljene  viser informasjon som kan være nyttig å ha tilgjengelig når du kontakter vår support. 
 
Historikkmenyen viser alle hendelser for den spesifikke betalingen, inkludert hvilken bruker som utførte handlingen.