HÅNDTER FLERE BETALINGER

Spar tid ved å håndtere flere betalinger samtidig

Gjennomfør, annuller eller refunder flere betalinger samtidig

Du kan spare tid ved å håndtere flere betalinger samtidig, f eks når du skal gjennomføre betalingen og sende ut varer på mandager for salgene du har hatt i løpet av helgen. Du kan spare tid ved å gjennomfare alle disse betalingene samtidig. 
 
Gå til menyen Nye betalinger for å gjennomføre flere betalinger med noen få klikk. Du kan også refundere flere betaligner fra menyen for Gjennomførte betalinger ved å følge stegene beskrevet nedenfor. Y
 
Følg de to enkle stegene nedenfor for å håndtere flere betalinger i samme operasjon: 
 
  1.  Du kan markere alle betalingene vist på en side ved å klikke i avhukingsboksen øverst i listen. De valgene du kan utføre på betalingen vises. Du kan også markere de spesifikke betalingene du skal håndtere ved å huke av de hver enkelt betaling.
     
  2. Sluttfør håndteringen ved å velge handling.