Test and Live

Gjør testbetalinger når du starter å integrere Easy

Test før du går live!

Test så alt fungerer før du lanserer løsningen din ved å gjøre testbetalinger
 
Kontoen din har to innstillinger - en for testbetalinger og en for livebetalinger. Alle betalingene vises i en av disse to statusene.

Når du aktiverer visningen for Test, vil du kun se de betalinger som er opprettet i testmodus. Disse betalingen er gjort med våre testkort. Du betaler ikke gebyrer for disse betalingene, men merk at det ikke utbetales oppgjør til deg for slike testbetalinger. Testopplysnignene funner du på vårt techsite. Merk at du må benytte krypteringsnøklene for testmodus når du skal opprette testbetalinger. 

Relle betalinger er synlige når du aktiverer innstillingen for Live betalinger. Merk at du må benytte krypteringsnøklene for livemodus når du skal ta din løsning i bruk for kunder. 
Teknisk informasjon
Du finner mer informasjon om det tekniske oppsettet for hvordan du gjør test/live betalinger her. 
 
Kom i gang
Kontakt vår salgsavdeling for å søke om en avtale for Easy