DIBS blog

Effektiv bruk av sosiale medier

Det myldrer av kommunikasjon i ulik grad på sosiale medier; bedrifter, private, offentlige, foreninger, artister, grupper, vi er der alle sammen. Vi er på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest og vi skriver blogg, gjerne alt på en gang. Noe er viktig, noe er mindre viktig. Noen har større påvirkningskraft enn andre, noen går foran som eksperter og noen benytter dette i sin daglige kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder. Så, hvordan kan vi utnytte dette på mest mulig effektiv måte?

Tilstedeværelse på sosiale medier er mer eller mindre et must for bedrifter. I DIBS har vi valgt å kommunisere gjennom blogg og Facebook. Bloggen startet vi i høst og har blitt en uformell arena der vi deler nyheter om våre produkter, eventer og andre ting som rører seg i bransjen. Vi er flere på huset som blogger og får derfor muligheten til å formidle nyheter fra ulike perspektiver fra forskjellige avdelinger. Facebook-siden vår bruker vi på samme måte som bloggen, men her går vi bredere i informasjonsdelingen som for eksempel modulnyheter, tekniske nyheter, stillingsutlysning osv. I tillegg fungerer Facebook-siden vår som et supplement til supporten vår. I tillegg til blogg og Facebook er det flere på huset som er aktive på Twitter og som aktivt knytter twitringen til DIBS og ehandels-relaterte emner.

                                

Kommunikasjon gjennom sosiale medier er en effektiv måte å påvirke medieomtale, oppmerksomhet, øke merkesynlighet og komme i kontakt med potensielle kunder. En undersøkelse gjort av Digital Life i 2010 viste at 39% av forbrukerne er positive til produktinformasjon og kommunikasjon med merkevarer på sosiale medier. På grunn av eksplosjonen av sosiale medier de siste årene vil jeg tørre å påstå at prosentandelen er vesentlig høyere i dag. I en undersøkelse jeg selv gjorde i forbindelse med min bacheloroppgave i 2011 rettet mot nettbutikker svarte 80% at de brukte sosiale medier i sin markedskommunikasjon fordi det var raskt og effektivt, og det er det fortsatt i 2013.

Vi ser også en økende trend blant det å annonsere gjennom profilerte bloggere, de har ofte tusenvis av lesere og har stor påvirkningskraft, både når det gjelder produkter og samfunnsbaserte tanker for øvrig. I min undersøkelse fra 2011 visste det seg allerede da at flere av nettbutikkene opplevde en markant økning i salgstallene etter profilering gjennom populære blogger. Det viser seg også at flere og flere bedrifter og nettbutikker bruker sosiale medier som en effektiv to-veis kundeservice-kanal i tillegg til en kommunikasjonskanal. For å lykkes på sosiale medier krever det oppfølgning og generell overvåking, fallgruvene her er store og kan i verste fall være katastrofale dersom man ikke følger opp på en ordentlig måte. 

Hvordan bruker dere sosiale medier?

Leave a comment

+ 0 = 8
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
DIBS AS
Hoffsveien 1 E
NO - 0213 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
salg@dibs.no