Guide: Slik foregår betaling på nett

Finn ut hvilken løsning som passer din nettbutikk best 

NETTHANDEL BLIR STADIG MER POPULÆRT

I 2018 handlet nordmenn på nett for til sammen svimlende 144,8 milliarder kroner.

I takt med veksten i netthandel, drømmer mange næringsdrivende og gründere om å åpne sin egen nettbutikk.

Overgangen fra fysisk butikk til netthandel er enklere enn de fleste tror. Å drive en nettbutikk likner på mange måter det å drive en fysisk butikk. Det handler om å ha de riktige produktene på de rette tidspunktene, drive markedsføring og yte god og troverdig service til kundene.

En vesentlig forskjell mellom netthandel og fysisk handel er betalingsdelen. I fysiske butikker foregår handelen over et kassaapparat, mens i en nettbutikk skjer alt via en skjerm. Dette er et ganske nytt fenomen og da er det helt naturlige spørsmålet: Hvordan foregår betaling på nett?

I denne artikkelen skal vi gå nøye gjennom betaling på nett. For hva er det egentlig som skjer når kunden taster inn sine betalingsopplysninger og trykker kjøp? Hvordan beveger pengene seg fra kundens konto over til nettbutikkens konto?

Pengenes reise er ikke det eneste vi skal se på, for i takt med at netthandelen vokser, kommer det stadig flere betalingsformer på markedet. Men hva kan egentlig de ulike betalingsformene, og hvilke skal du velge til nettbutikken din?

Vi håper at du med denne artikkelen vil bli klokere på nettbetaling og hvilke betalingsløsninger som passer til nettopp din nettbutikk.

God lesing!

INNHOLD


 

1. HVA ER NETTBETALING?


         • Betalingsløsning

 
         • Leverandøren av betalingsløsning

   
         • Innløser


 

2. HVORDAN KOMMER JEG I
     GANG MED NETTBETALING?

 

         • Inngå avtale med en innløser


         • Inngå avtale med leverandør av
           betalingsløsning


         • Integrasjon av betalingsformer i
            nettbutikken


 

3. HVA ER DE ULIKE
     BETALINGSFORMENE?

 
         • Kortbetaling

 
         • Fakturabetaling

   
         • Samlet-løsning 

   
         • Paypal 

   
         • Delbetaling på nett

   
         • Linkbetaling - betaling via e-post og sms

   
         • Call center-betaling


 

 

 


 

4. NETTBETALING MED
     MOBIL?

       
         • Hvordan fungerer nettbetaling
            med mobilen?

 
         • Hvordan blir mobilbetaling på nett i
            fremtiden?

   
 

5. SIKKERHET FOR
     NETTBUTIKKER?


         • Sluttord

1. HVA ER NETTBETALING?

For å kunne forstå betaling på nett er det greit å ha oversikt over aktørene som er involvert i betalingsprosessen.

Kunden er den viktigste aktørene, og kundens rolle er enkel å forstå.La oss i stedet begynne med å se på de andre nøkkelaktørene: Betalingsløsning, leverandør av betalingsløsning og innløser.

 

Betalingsløsning

Det begynner med deg.

Du har fått en forretningsidé og ønsker å starte en nettbutikk. En nettbutikk er karakterisert ved å ha en betalingsløsning som gjør det mulig for kundene å kjøpe og betale for varer og ytelser. Uten en betalingsløsning er en nettbutikk bare en hjemmeside.

En betalingsløsning kan typisk motta ulike betalingsformer, for eksempel bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro og Vipps. Disse kommer vi tilbake til.

Nettbutikken trenger ikke å være utstyrt med alle betalingsformene. Hvilke du velger, avhenger av hvilke betalingsformer kundene dine foretrekker når de handler på nett.

Før nettbutikken kan utstyres med en betalingsløsning (betalingsformer) slik at du kan ta imot penger fra kundene, må du inngå en avtale med en leverandør av betalingstjenester og en innløser. La oss se nærmere på hva som er deres respektive roller.  

Leverandøren av betalingsløsning

På engelsk kalles dette for en payment service provider (PSP), et uttrykk som gjenspeiler hvilken rolle leverandøren av betalingsløsning spiller i den samlede betalingsprosessen.

Leverandøren av betalingsløsninger leverer den tekniske plattformen som gjør det mulig for nettbutikken å ta i mot betalinger. Den tekniske plattformen består typisk av et betalingsvindu der kunden taster inn sine kortopplysninger, og en administrasjonsportal som nettbutikkeieren har tilgang til. I administrasjonsportalen håndterer du transaksjoner/betalinger fra nettbutikken, for eksempel godkjenne, refundere og annulere betalinger.

Samtidig formidler leverandøren av betalingsløsning kundens kortopplysninger til innløseren (se neste kapittel) i et sikkert miljø.

Leverandøren av betalingsløsninger har som regel ikke noe med penger å gjøre, men flytter utelukkende informasjon rundt i et sikkert miljø. Noen tilbyr imidlertid også innløsning slik at du får alt på ett sted. De vil både flytte informasjon og sørge for at pengene blir trukket og satt inn på de rette stedene.

Ut over å lage den tekniske plattformen og formidle kortopplysninger til innløseren, kan leverandøren av betalingsløsninger gi råd om hvilke betalingsmuligheter du bør tilby akkurat dine kunder.

Innløser

En innløser har to viktige oppgaver i betaling på nett. Den mest sentrale oppgaven er å godkjenne din nettbutikk til å motta betalinger med betalingskortene som den respektive innløser har myndighet til.

Den andre oppgaven er å overføre betalingen fra kundenes bankkonti til nettbutikkens bankkonto. Derfor må du gi beskjed til innløseren om hvilken bankkonto betalingene skal settes inn på.

Når en kunde kjøper noe i nettbutikken, mottar innløseren kundens kortinformasjon fra leverandøren av betalingsløsninger. Innløseren sjekker om det er dekning for beløpet på kundens konto og om kortet er gyldig. Dersom dette er oppfylt, sender innløseren informasjonen videre til leverandøren av betalingsløsninger. Denne viser en godkjenning av betalingen i betalingsvinduet, slik at kunden kan se at kjøpet gikk gjennom. Når du som butikkeier har sendt varen og godkjent betalingen i administrasjonsportalen, trekker innløseren penger fra kundens konto og betaler beløper til deg på avtalt avregningsdag.

2. HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED NETTBETALING?

Nå vet vi hvem de ulike aktørene er, og hva de gjør i forbindelse med en nettbetaling.

Men hvordan samarbeider de tre aktørene, og hvordan kommer nettbutikken i gang med å ta betalt?Det forklarer vi her i tre enkle trinn:

 

1. Inngå avtale med en innløser

For å kunne håndtere betalinger på nett, må du ha en avtale med en innløser. Det finnes en rekke innløsere, Nets er en av de største, og har fordelen av å tilby innløsning med mange ulike korttyper. 

Leverandøren av betalingsløsning kan hjelpe deg med å finne en innløser som støtter akkurat de betalingsmetodene som du vil ha i nettbutikken. Når du har valgt innløser, sender du en søknad til innløseren om å inngå en innløsningsavtale.

Husk alltid å opplyse i søknaden hvem som er din leverandør av betalingsløsning. Dermed kan innløseren sende ditt foretaksnummer slik at leverandøren av betalingsløsning vet når din konto er klar til å bli aktivert.

Først når avtalen om innløsning er signert, kan nettbutikken ta i mot betalinger fra kunder. Mens du venter, kan du inngå avtale med en leverandør av betalingsløsninger og starte integrasjonen av betalingsløsning i nettbutikken.

 

 

2. Inngå avtale med leverandør av betalingsløsning

Begynn med å kontakte en leverandør av betalingsløsning. Det kan for eksempel være DIBS/Nets som er en av Nordens mest erfarne tilbydere av nettbetaling.

Leverandøren av betalingsløsning vil hjelpe deg med å finne hvilke betalingsmetoder som passer best til din nettbutikk. Rådgivningen tar utgangspunkt i hvilket marked nettbutikken er i, og hvor mange betalinger du regner med å motta. Leverandøren av betalingsløsning har ofte lang erfaring i å gi råd til nystartede bedrifter og vet hvilke betalingsmetoder som passer best ut fra marked og kundegruppe.

Når du har undertegnet en avtale med leverandøren av betalingsløsning, oppretter leverandøren en betalingsløsning til nettbutikken.

Når avtalene for innløsning og betalingsløsning er på plass, blir de valgte betalingsmetodene aktivert i betalingsløsningen.

Det kan virke uoverkommelig å skulle inngå avtaler både med en innløser og en betalingsleverandør. Da kan du i stedet velge samlepakker der du får innløsning og betaling i én avtale. Med en Easy-løsning fra DIBS får du innløsning og betaling i en samlet avtale. Les mer om Easy betalingsløsning her.

 

3. Integrasjon av betalingsformer i nettbutikken

Du er nå nesten klar til å ta i mot betaling. Det mangler bare å integrere betalingsløsningen på nettbutikkens hjemmeside.

Integrere betyr at betalingsvinduet, der kundene skal taste inn sine betalingsopplysninger, blir en del av nettsiden. Når kundene legger varer i den digitale handlekurven og skal betale, må de klikke seg videre til betalingsløsningen. Der kan de velge mellom ulike betalingsmetoder.

Betalingsløsningen blir med andre ord koblet sammen med nettbutikken.

Dersom du har satt opp nettbutikken selv, for eksempel med Woocommerce for Wordpress, er det relativt enkelt å integrere betalingsløsningen. Du laster ned en plugin som leverandøren av betalingsløsning har laget, og installerer det på ditt nettsted. Dersom du ikke finner en plugin som passer eller har problemer med å aktivere den, vil du få hjelp av din leverandør av betalingsløsninger.

Har du fått et digitalbyrå eller en annen partner til å designe nettbutikken, kan de integrere betalingsformene. Dette er en enkel, men viktig oppgave.

Du har nå gjennomført tre trinn:

1. Inngått avtale med en leverandør av betalingsløsninger.
2. Inngått avtale med en innløser.
3. Integrert betalingsformer i nettbutikken.

Men hvilke betalingsmetoder kan du velge mellom, og hva er deres styrker og svakheter?

3. HVA ER DE ULIKE BETALINGSFORMENE?

Kortbetaling

Kortbetaling er den mest anvendte betalingsmetoden på nett i Norden. Det er derfor viktig at nettbutikken tilbyr kortbetaling, uansett hvilket marked eller kundesegment du sikter mot.

Slik fungerer kortbetaling: Kunden skriver sine kortopplysninger i et betalingsvindu, som er levert av leverandøren av betalingsløsninger. Denne sender betalingsopplysningene videre til innløseren som sjekker om det er dekning på kortet og om kortet er gyldig. Dersom dette er i orden, trekkes beløpet i kundens bank og sendes til nettbutikkens konto.

I nettbutikken er det en fordel å tilby kundene å betale med kortene de bruker til hverdags. I 2017 svarte 53 prosent av nordmenn at de foretrekker å betale med kort når de handler på nett. Som norsk nettbutikk er det derfor smart å tilby mulighet for å bruke norske bankkort og de internasjonale kortene Visa, MasterCard, Maestro og Visa Electron. Med et slikt utvalg er nettbutikken din godt dekket.

Fordel:
Den store fordelen med kortbetaling er at betalingsformen er så utbredt. Alle har et betalingskort slik at den overveiende delen av kundene dine vil kunne betale. Derfor er det naturlig å starte med betalingskort når du lanserer nettbutikken.

Ulempe:
For kunden er kortbetaling en litt kronglete måte å betale på, særlig fra mobilen. Hun må taste inn en masse kortopplysninger. Det kan oppleves som en tungvint prosess dersom det er et kjøp kunden gjør ofte. Spesielt ved billige produkter og små kjøp er det omstendelig å taste inn mange opplysninger.

Det er derfor en fordel om leverandøren av betalingsløsning kan lagre kundens kortopplysninger. Spør om denne muligheten hos leverandøren din.

Fakturabetaling

Etter kortbetaling er faktura den mest populære betalingsmetoden ved netthandel i Norge. Forbrukerne foretrekker faktura først og fremst fordi det oppfattes som trygt. Fakturabetaling gir kundene muligheten til å få varene levert før de betaler. Dersom ditt varemerke ikke er så kjent, kan det være smart å tilby faktura i tillegg til kort, slik at kunder som ikke kjenner nettbutikken din fra før føler seg trygge å handle.


Når du tilbyr fakturabetaling, kan du enten velge å fakturere selv eller gå gjennom en fakturerings-partner. Det finnes også betalingsløsninger hvor fakturabetaling og håndtering inngår i løsningen, slik at du ikke trenger å signere flerepartsavtaler. Fordelen med å gå gjennom en partner eller å velge en utsjekk eller checkout hvor fakturaen er inkludert er at du kan konsentrere deg om ditt salg mens fakturapartneren tar ansvar for ubetalte regninger, påminnelser og purring. I tillegg behøver du nødvendigvis ikke å vente på fakturaens forfallsdato før du mottar pengene dine. Vanligvis mottar du betaling fra leverandøren jevnlig - for eksempel hver femte bankdag.

Fordel:
Kombinert med kortbetaling dekker du de fleste forbrukernes foretrukne og mest brukte online betalingsmetoder. Å tilby flere betalingsmetoder øker sjangsen for gjennomførte kjøp og dermed høyere konvertering i din nettbutikk. 

Ulempe:
Faktura oppfattes ikke så raskt og enkelt som for eksempel kortbetaling og digitale lommebøker som Vipps. Ofte må kunden fylle ut mye informasjon for å betale, så hvis du ønsker å tilby fakturabetaling, kan det være smart å velge en betalingsleverandør som tilbyr en løsning hvor kundene å kan lagre adresse og leveringsinformasjon.

 

Samlet-løsning

Det finnes betalingsløsninger som inneholder flere betalingsalternativer - slik at kunden fritt kan velge sin foretrukne betalingsform - uansett om det er for eksempel kort, faktura, eller digital lommebok.

Når en slik løsning blir innebygd direkte i nettbutikken, kalles det for en utsjekk eller checkout.   Med en slik løsning kan du velge hvilken betalingsmetode du vil tilby kundene dine. Ved førstegangskjøp registrerer kunden sin leverings- og betalingsinformasjon som kort- eller fakturadetaljer, og kan velge å lagre informasjonen muliggjøre ett-klikk-betaling ved gjenkjøp.

Dette reduserer risikoen for at kunden blir forstyrret ved betalingspunktet og at kjøpsopplevelsen blir rask og sømløst. DIBS tilbyr en slik betalingsløsning: Easy.

Paypal

Paypal er en av verdens mest kjente tjenester for e-handel. Selskapet sørger for å overføre betalinger mellom kunder og nettbutikker, og mellom privatpersoner.

Privatpersoner går inn på hjemmesiden paypal.com og oppretter en konto. Han eller hun kan deretter bruke kontoen til å betale med i nettbutikkene som tilbyr Paypal som betalingsform.

Dette er en smart løsning for kunden. Han eller hun har knyttet sitt betalingskort og sine kortopplysninger til Paypal og slipper å taste inn en masse betalingsopplysninger i forbindelse med et kjøp. Kunden trenger bare å logge seg inn på sin Paypal-konto og trykke kjøp, og slipper å taste inn navn, adresse, fødselsdato, e-post-adresse, kortopplysninger og så videre.

Som nettbutikk kan du opprette en bedriftskonto på paypal.com. Deretter er det enkelt å integrere betalingsformen i nettbutikken. De fleste populære e-handelsplattformer har direkte integrasjon med Paypal, noe som gjør integrasjonen enda enklere. Noen leverandører av betalingsløsninger har også mulighet for å integrere din Paypal-konto slik at alle betalingsmetodene blir samlet i ett betalingsvindu.

Fordel:
Paypal er en praktisk betalingsform som gjør det enkelt og raskt for kunden å handle på nett og for nettbutikken å ta i mot betaling.

Kundene slipper å taste inn betalingsopplysninger. Det er gratis å opprette en bedriftskonto hos Paypal og det er ingen månedlige omkostninger.

Ulempe:
Paypal er enkelt, men det er ikke særlig mange som bruker det i Norge. Paypal er større i andre land.

I Norden er det bare en firedel av nettkundene som bruker Paypal. Det er vanskelig å slå gjennom som nettbutikk dersom du bare tilbyr Paypal som betalingsform.

Paypal tar et relativt høyt gebyr per salg, omkring 3,5 prosent av salgsprisen.

Delbetaling på nett

Delbetaling på nett er en relativt ny betalingsform som tillater kunden å kjøpe på avbetaling.

Kunden kjøper en vare, men i stedet for å betale hele beløpet med det samme, deles prisen opp i små deler som betales over en periode. Betalingsformen kan brukes på alt fra å kjøpe en cheeseburger til en splitter ny datamaskin.

Det attraktive med delbetaling på nett er at du som nettbutikk får hele beløpet utbetalt med en gang. Du får pengene på konto et par dager etter at transaksjonen er gjennomført (antall dager vil avhenge av avtalen du har med banken) som ved enhver annen betalingsform.

Det er tilbydere av delbetaling som tar på seg ansvaret for å kreve inn de månedlige nedbetalingene. De låner i realiteten kundene penger for å kjøpe noe i nettbutikken din. Du kan tilby avbetaling uten at nettbutikken løper noen økonomisk risiko. Prisen for å opprette en bedriftskonto hos en långiver avhenger av nettbutikkens årlige omsetning.

Fordel:

Nettbutikken kan tilby avbetaling til kundene uten å løpe noen økonomisk risiko.

Det er ikke noe ekstra transaksjonsgebyr på den enkelte handel. du betaler bare dine vanlige innløsnings- og transaksjonsgebyrer.

Ulempe:
Det er ikke alle kunder som ønsker å benytte seg av avbetaling, i sær ikke dersom det dreier seg om mindre beløp.

Derfor er det en usikker løsning å tilby avbetaling som den eneste betalingsformen i nettbutikken.

 

Linkbetaling - betaling via e-post og sms

Linkbetaling er mest vanlig i B2B (business-to-business), call-sentre og handel på tvers av landegrenser. Denne betalingsløsningen gir bedrifter mulighet til å motta betaling på nett selv om bedriften ikke har en nettbutikk.

Ved en linkbetaling sender bedriften en e-post eller en SMS med betalingslenke til kunden. Når kunden klikker på lenken, enten det er på PC, mobiltelefon eller nettbrett, åpnes et betalingsvindu. Kunder ser hvilken ordre det er snakk om, beløp og referansenummer, og taster inn sine kortopplysninger for å betale.

Bedriften oppretter betalingslenker i et administrasjonssystem som kan betjenes fra en vanlig nettleser. Her tastes ordrenummer og beløp, og en betalingslenke sendes til kunden. Når betalingen er gjennomført, mottar både kunde og bedrift en kvittering på e-post. I motsetning til andre betalingsløsninger trenger ikke linkbetaling å integreres med hjemmeside eller nettbutikk. Det er enkelt og et utmerket alternativ til den noe mer omstendelige gammeldagse fakturaen.

Med linkbetaling kan en bedrift vanligvis ta i mot de samme betalingsmetodene som med en tradisjonell betalingsløsning til en nettbutikk. Betalingsløsningen krever avtaler med en leverandør av betalingsløsninger og en innløser. Deretter er du klar til å sende betalingslenker og ta i mot betalinger på nett. Simple as that.

Fordel:
Enkelt å sette opp. Du behøver ikke engang en nettbutikk eller hjemmeside for å komme i gang med linkbetaling, men du må ha handelsbetingelsene dine liggene på nett, for eksempel i Dropbox, slik at du kan lenke til dem i betalingsløsningen.

Linkbetaling er praktisk i forbindelse med utenlandshandel siden bedriftene unngår bankoverføringer. Bankoverføringer kan være kompliserte på grunn av forskjeller i registrerings- og kontonumre.

Linkbetaling gjør det enkelt for kundene å betale på nett.

Ulempe:
Det er ikke særlig egnet for bedrifter som gjør mange små salg. Det kan bli mye administrativt arbeid å sende ut betalingslenkene.

 

Call center-betaling

I en call center-betaling mottar bedriften betaling direkte på telefonen. Leverandøren av betalingsløsning setter opp et sikkert administrasjonssystem på nett. Kunden får høre en «robotstemme» og taster inn sine betalingsopplysninger på telefonen.

Kontoopplysningene blir overført til administrasjonssystemet og betalingen registreres øyeblikkelig mens kunden er på telefonen. På samme måte som med linkbetaling er call center-betaling særlig velegnet til B2B-handel og utenlandske transaksjoner. Og så er betalingsløsningen enkel å komme i gang med. Den krever bare avtaler med en leverandør av betalingsløsning og en innløser. Teknisk integrasjon med bedriftens nettside er ikke nødvendig.

Fordel:
Den er lett å komme i gang med og krever ingen teknisk integrasjon.

Enkel administrasjon i et administrasjonssystem som er enkel å bruke for medarbeiderne i bedriften.

Hurtig betalingsprosess for både bedrift og kunde.

Ulempe:
Enkelte kunder vil være usikre på om det er trygt å oppgi betalingsopplysninger over telefonen.

Dersom bedriften gjør mange små salg, er call center-betaling en krevende betalingsform rent administrativt. Oppringninger vil raskt sluke mange av medarbeidernes arbeidstimer.

4. NETTBETALING MED MOBIL

Betaling på nett med mobiltelefonen blir stadig mer populært i Norden. I Norge er Vipps. i Danmark MobilePay og i Sverige Swish størst på mobile betalingsformer på nett.

Men hvordan fungerer mobilbetaling på nett? Og hvorfor er betalingsformen så populær? Det skal vi se nærmere på nå.

 

Hvordan fungerer nettbetaling med mobilen?

Mobilbetaling på nett er et tillegg til din eksisterende betalingsløsning. Det betyr at du som nettbutikk først må ha avtaler med en leverandør av betalingsløsninger og en innløser. Deretter kan du tilby kundene dine å betale på nett med mobilen.

Betalingsformen virker slik at når kunden velger for eksempel Vipps i betalingsvinduet, sendes kundene videre til et nytt vindu der han eller hun taster inn sitt telefonnummer. Deretter får kunden en melding på sin telefon. Kunden klikker på meldingen, godkjenner betalingen og så er kjøpet gjennomført. Ikke noe snakk om å taste inn en masse betalingsopplysninger.

Vær oppmerksom på at mobilbetaling bare fungerer med betalingskortene som du allerede tilbyr. Dersom en kunde bruker et betalingskort for sin mobile betalingskonto som nettbutikken din ikke støtter, vil ikke mobilbetalingen fungere for kunden.

Og da er vi tilbake til begynnelsen: Dersom du vil tilby betaling på nett, må du være helt sikker på at nettbutikken din er tilstrekkelig dekket med betalingskort.

Fordel:
Betaling med mobilen på nett er en populær betalingsform som er enkel å bruke for kundene. Kundene slipper å taste inn betalingsopplysningene ved hvert enkelt kjøp – og dermed øker konverteringen.

Det betyr at din nettbutikk kan regne med å få flere gjennomførte kjøp dersom du tilbyr mobilbetaling på nett. Dine kunder har oftere mobilen for hånden enn sine betalingskort.

Dersom du allerede tilbyr betaling med et bredt utvalg av betalingskort, er det enkelt å legge til mobilbetaling i nettbutikken.

Ulempe:
Du må tilby betalingskort før du kan tilby mobilbetaling på nett. Du må inngå avtaler med en leverandør av betalingsløsninger og en innløser før du kan tilby betalingsformen.

Hvordan blir mobilbetaling på nett i fremtiden?

Fordelene som kjennetegner mobilbetaling på nett er fremtiden for e-handel. Kundene ønsker ikke å bruke for mye tid på å klikke seg gjennom lange betalingsløp og taste inn masse betalingsopplysninger. Det er forklaringen på at Vipps, MobilePay og Swish er blir svært populære på kort tid.

Etter hvert som mobilbetaling på nett vokser seg større, vil det komme flere spillere på banen. Det er Apple Pay et god eksempel på. Betalingsformen har eksistert siden 2014, men ble først lansert i Danmark, Sverige og Finland høsten 2017 og skal etter planen lansere i Norge i løpet av 2018.

I prinsippet fungerer Apple Pay på samme måte som de mobile betalingsløsningene forbrukerne kjenner fra før. Kunden oppretter en Apple Pay-konto med sitt betalingskort og kan deretter betale med et enkelt klikk i nettbutikkene som tilbyr Apple Pay som betalingsform.

 

Utviklingen fortsetter

Det blir spennende å se om Apple Pay kan vokse seg store i Norden på sikt. Mobile betalingsformer som Vipps, Mobilepay og Swish er tungt etablert i sine markeder. Men i fremtiden kan det være at maktbalansen forskyves eller at en helt ny betalingsform endrer måten e-handel foregår på. Forbrukerne ønsker enkel og sikker betaling på nett. Betalingsformen som leverer det beste produktet på de to parametrene kommer til å få den største delen av netthandelen.

5. SIKKERHET FOR NETTBUTIKKER

Som nettbutikkeier er det avgjørende at kundenes betalingsopplysninger er trygt oppbevart når de handler i nettbutikken.

Den gode nyheten er at kundenes betalingsopplysninger allerede er sikret gjennom ditt samarbeid med en leverandør av betalingsløsninger.

Disse leverandørene bør alltid være PCI DSS-sertifisert. PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er en felles sikkerhetsstandard som er utviklet av Visa og MasterCard.. Standarden garanterer at leverandøren av betalingsløsninger håndterer betalingsopplysninger på en sikker og pålitelig måte.

Når du innleder et samarbeid med en leverandør av betalingsløsninger, må noe av det første du spør om være om bedriften er PCI DSS-sertifisert. Da vet du med sikkerhet at dine kunders betalingsopplysninger er i gode hender.

Sluttord

Betaling på nett er noe av det viktigste å sette seg inn i når du vil starte din egen nettbutikk.

Det kan virke svært teknisk, men i virkeligheten handler betaling på nett om å finne gode samarbeidspartnere: Leverandører av betalingsløsninger og innløsere. De vil hjelpe deg med å finne betalingsformene som passer best til ditt marked.

Her kan du last ned denne guiden som pdf, inklusiv bonustips om hva som er viktig å tenke på når du velger betalingsleverandør. Kikk gjerne på vår blogg for tips og inspirasjon for deg som jobber med netthandel eller vurderer å starte en nettbutikk. 

Lykke til!

Har du spørsmål eller trenger du hjelp?