DIBS blog

Ny angrerettlov - Nå må kunden gi samtykke til å betale

Forrige uke fikk vi ny angrerettlov med nye regler som skal sikre bedre rettigheter ved netthandel i inn-og utland. Loven gir like rettigheter i alle land i EU og EØS.

En av endringene som følger av den nye loven er at kunden skal informeres på en tydelig måte om eventuelle betalingsforpliktelser før avtalen inngås. Kunden må også bekrefte at hun eller han er inneforstått med at hun eller han er pliktig til å betale, det vil si at kunden må samtykke til å betale.

For at en handel skal være bindene skal ordene «bestilling med bekreftelse til å betale» eller lignende fremkomme, motsvarende «bestill/fullfør» som tidligere var gjeldende.

Her er noen av de viktigste endringene i den nye angrerettloven:

·         Angreretten på 14 dager videreføres. Dersom en selger ikke har informert på en klar måte om angreretten, utvides angrefristen med ett år.

·         Angreretten er utvidet til å gjelde ved nettauksjoner (f.eks. eBay). Likevel kan varer kjøpt på auksjon bare returneres når disse er kjøpt fra en profesjonell selger.

·         Angrefristen begynner å løpe fra det øyeblikket forbrukeren mottar varen.

·         Angreretten gjelder også for telefon- og postordresalg, samt salg utenfor butikker (eksempelvis på gaten eller på en utflukt organisert av selger).

·         Selger må opplyse forbrukeren på forhånd dersom sistnevnte skal være forpliktet til å betale returkostnadene.

·         Selger har tilbakeholdsrett i kjøpesummen til han har mottatt varen eller til forbrukeren har dokumentert at han har returnert den.

·         Forbrukeren har rett til å undersøke varen, men må betale kompensasjon til den næringsdrivende for et eventuelt verditap. Dersom undersøkelsen var nødvendig for å fastslå varens, art, egenskaper og funksjon, skal ikke forbrukeren betale noe.

Kilde: Forbruker Europa.

 

Leave a comment

2 + = 12
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
DIBS AS
Hoffsveien 1 E
NO - 0213 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
salg@dibs.no